РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  3  (Следващ)
  Всички

А

Абониране по избор

Абониране по избор е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на ученика сам да избере дали да получава известия от форума.


Автоматично абониране

Автоматично абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея първоначално всички участници в курса ще получават известия от форума, но с възможност да се откажат по-късно, ако решат.


Автоматично показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. 

Автоматично показване позволява Moodle да избере как да отвори ресурса според типа на страницата или файла.


Б

Банка с тестови въпроси

Банката с тестови въпроси позволява на преподавателя да създава, преглежда, редактира и организира тестови въпроси за своя курс като ги подрежда в категории. Тя е достъпна от Блок Настройки в основната страница на курса.


Блок Вход

Блок Вход e блок, който най-често се намира в лявата част на началната страница. Съдържа полета за въвеждане на потребителско име и парола и осигурява достъп до платформата на потребители, които имат създадени профили.

След въвеждане на данните се натиска бутон Вход.

Бутонът Забравена парола дава възможност на потребител, забравил паролата си за достъп, да я възстанови, като въведе потребителското си име или електронната си поща, с която е регистриран.


Блок Календар

Блок Календар е блок в Moodle, който автоматично отразява крайни срокове за изпълнение на учебни дейности като тест, задание и други събития, допълнително публикувани в него от преподавателя. 

Използва се за предоставяне на важна информация, свързана с учебния процес. Събитията в календара могат да бъдат видими както за всички потребители, така и само за учениците в курса, отделна група или потребител.


Блок Навигация

Блок Навигация е един от основните блокове в Moodle, достъпен навсякъде в платформата.

В рамките на един курс блокът осигурява:

- преминаване от една тема в друга;
- достъп до списъка с всички участници;
- бързи връзки към всички ресурси и дейности във всяка тема.

На началната страница блок Навигация осигурява лесното преминаване от един курс в друг.


Блок Настройки

Блок Настройки e един от основните блокове в Moodle. Съдържа всички необходими инструменти за администриране на учебното пространство. 

Блок Настройки се променя в зависимост от това дали се намирате в Основната страница на курса или сте в конкретен учебен ресурс или дейност.

Ако сте във вашия курс, от блок Настройки ще можете:

- да промените настройките на курса;
- да добавите потребители;
- да създадете групи;
- да прегледате оценките на учениците;
- да прегледате Банката с въпроси;
- да проверите активността на учениците.


Блок Предстоящи събития

Блок Предстоящи събития е блок в Moodle, който използва информацията от Блок Календар и отразява бъдещи събития с краен срок в рамките на следващите три седмици. Той предоставя директен линк към учебната дейност и подробна информация за събитието в календара.

Блокът се визуализира автоматично при създаването на нов курс. Преподавателят има възможност да промени мястото му, да го скрие или изтрие от курса.


Блокове в курса

Блоковете в курса са разположени в лявата или дясната част на страницата на курса, в зависимост от подредбата на преподавателя и избрания дизайн на Moodle. Съдържат информация, която подпомага ученето и може да бъде полезна и мотивираща за учениците.

Блоковете могат да бъдат различни, в зависимост от нуждите и спецификата на обучаемите. 

Едни от най-често използваните блокове са: Навигация, Настройки, Календар, Последни новини, Предстоящи събития.

За редактиране или добавяне на нов блок е необходимо да поставите курса в Редакционен режим.


Бутон Включи редактирането

Бутон Включи редактирането се намира в горния десен ъгъл на страницата на курса. Чрез него поставяте курса в Редакционен режим и може да правите промени по страницата и да добавяте учебни материали.

В зависимост от дизайна на платформата бутонът има различен отличителен цвят (напр: зелен или син).

Само потребители с Роля Преподавател в даден курс виждат този бутон.


Бутон Вмъкване на медия от Moodle

Бутон Вмъкване на медия от Moodle е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на аудио или видео файл чрез прикачване в платформата.


Бутон Вмъкване/Редактиране на картинка

Бутон Вмъкване/Редактиране на картинка е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на файл в графичен формат (jpg, gif, png) чрез прикачване в платформата.


Бутон Вмъкване/редактиране на таблица

Бутон Вмъкване/редактиране на таблица е част от HTML-редактора. Той позволява създаване на таблица, като отваря прозорец за въвеждане на брой колони, редове, очертание и размери на таблицата.


Бутон Добавяне на нова тема за обсъждане

Бутон Добавяне на нова тема за обсъждане е част от форума и отваря страница с полета за въвеждане на заглавието и текста на новата тема.


Бутон Запазване и връщане в курса

Бутон Запазване и връщане в курса се намира в дъното на страницата при добавяне или редактиране на ресурс или дейност. Той съхранява направените промени и отвежда в основната страница на курса.


Бутон Запис и показване

Бутон Запис и показване се намира в дъното на страницата при добавяне или редактиране на ресурс или дейност. Той съхранява направените промени, а резултатът се вижда веднага.


Бутон Изключи редактирането

Бутон Изключи редактирането се появява, когато курсът е поставен в Режим на редакция. Намира се в горния десен ъгъл на страницата.

След натискане редакционния режим се сменя на Режим Преглед.

Когато курсът е в режим Преглед, на мястото на бутон Изключи редактирането се появява Бутон Включи редактирането.


Бутон Изпрати във форума

Бутон Изпрати във форума позволява публикуване на нова дискусия в дейност Форум. Тя може да бъде редактирана в  следващите 30 минути, преди да стане видима за останалите и изпратена на електронна поща.


Бутон Изтегли папката

Бутон Изтегли папката е част от Ресурс Папка и позволява изтегляне на файловете от папката наведнъж, в zip-формат.


Бутон Ново събитие

Бутон Ново събитие е част от Блок Календар и позволява на преподавателя да добави ново събитие в календара. Отваря страница с настройки като тип на събитието, дата, продължителност и т.н.


Бутон Поставяне от Word

Бутон Поставяне от Word е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на текст от файл, създаден с Word, като запазва форматирането – шрифт, цвят, подчертаване и т.н.


Бутон Превключване на цял екран или обратно

Бутон Превключване на цял екран или обратно е част от HTML-редактора. Той позволява на преподавателя да работи с редактора и учебното съдържание на цял екран, за да вижда по-лесно промените, които прави.


Бутон Премахване на форматирането

Бутон Премахване на форматирането е част от HTML-редактора. Той позволява изчистване на форматирането на маркирана част от текста.


Бутон Редактиране на HTML-код

Бутон Редактиране на HTML-код е част от HTML-редактора и позволява добавяне и редакция на HTML-код. Използва се най-често за вграждане на видео материали.


Бутон Съобщения

Бутон Съобщения се намира в страницата с профила на всеки записан потребител и позволява изпращане на съобщение само до него.


Бутон Търсене на хора и съобщения

Бутон Търсене на хора и съобщения е част от Системата за съобщения. Позволява бързо намиране на потребител от списъка с участници, както и съобщения, търсени по ключова дума.


В

В изскачащ прозорец

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. В изскачащ прозорец е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да не губят навигацията в основната страница на курса. 


Вградено показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Вградено показване е подходящ избор, когато преподавателят желае учениците да виждат учебния материал като интегрална част от курса. Вградено могат да бъдат показвани файлове във формат pdf, както и хиперлинкове.  

Важно! Файлове във формат doc, excel, ppt не могат да бъдат показвани вградено.


Вграждане на видео ресурси

Вграждането на видео ресурси е начин за добавяне на видео материали без да се прикачват файлове в платформата. Ресурсите се съхраняват извън Moodle, на друго място в интернет, и се визуализират в курса, като се създава връзка с източника. 


Вид на абонирането

Вид на абонирането е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея преподавателят решава дали и как учениците да получават копия от дискусиите на електронна поща. 

В зависимост от типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- Принудително абониране
- Автоматично абониране
- Забранено абониране


Външен URL

Външен URL е поле от Ресурс URL. То позволява добавяне на уебадреса на външен ресурс, за да го визуализира в курса като хиперлинк.


Въпрос и отговори

Въпрос и отговори е тип Форум в Moodle. Налага учениците първо да отговорят на поставен от преподавателя въпрос преди да могат да видят отговорите на останалите.


Д

Дейност

Учебните дейности са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за поставяне на различни задачи на учениците и дават възможност за оценяване и обратна връзка.

Най-често използвани дейности в Moodle са:

- Тест;
- Задание;
- Игри;
- Урок;
- Речник;
- Форум.


Дейност Форум

Дейност Форум е учебна дейност в Moodle и играе ролята на табло за размяна на съобщения. Комуникацията в него се осъществява асинхронно, т.е. не изисква от участниците да са онлайн в един и същ момент.

Всеки курс позволява добавянето на неограничен брой форуми.


Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е ораганизация на учебния процес, при която обучаемите са отдалечени от преподавателя в пространството или времето и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.


Дневник с оценки

Дневникът с оценки позволява на учениците да виждат всичките си оценки в курса на едно място, подобно на ученически бележник.

Преподавателят може да контролира и редактира какво да бъде видимо за учениците от Блок Настройки

Оценките от учебните дейности, например задание или тест, се вписват автоматично в дневника.


Добавяне на дейност или ресурс

Добавяне на дейност или ресурс е линк, който се появява в долния десен ъгъл на всяка тема/секция, след като поставите курса в Редакционен режим. 

Линкът отваря списък на всички ресурси и дейности, които преподавателят може да добави в своя курс.


Е

Единствена дискусия

Единствена дискусия е тип Форум в Moodle и позволява поставяне на една единствена тема за обсъждане.


З

Забранено абониране

Забранено абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Позволява на преподавателя да предотврати изпращането на копия от комуникацията.


К

Категории въпроси

Категории въпроси е част от Банката с тестови въпроси и позволява организиране на въпросите по избран признак, например по теми. Всяка категория може да бъде тема от учебния материал, като позволява добавяне и на подкатегории за по-прецизно подреждане. Категориите могат да бъдат и текущите тестове. Създаването на структура улеснява управлението на въпросите и подпомага подбора им при конструиране на отделните тестовете в курса.


Категория Курсове

Категория Курсове е категория, която обединява отделните обучителни пространства (курсове). Категориите се показват на началната страница, в центъра.

Много често отделните курсове се подреждат в категории тематично или според характеристиката на обучаемите.


Колаборативно учене

Колаборативното учене е подход, при който обучаемите работят заедно за постигането на обща цел, обменят мнения, изясняват значението на понятия или разрешават съвместно проблемни ситуации.


Контакти

Контакти е част от Системата за съобщения в Moodle. Позволява организирането на списък с контакти за по-бърз достъп до профилите на потребителите, с които общувате най-често.


Кратко име на курс

Краткото име на курса се показва в навигацията на платформата (Навигационната лента и Блок Навигация) и се използва за лесно връщане в основната страница на курса.


Курс в Moodle

Курсът в Moodle е пространство в платформата, където преподавателят може да добавя учебни материали и дейности по своя предмет и да работи със своите ученици.


Курс с единствена дейност

Курс с единствена дейност е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Курс с единствена дейност е подходящ формат, когато преподавателят планира само една учебна дейност, например тест или игра.


Л

Лента за навигация

Лента за навигация се намира над блок Навигация. Състои се от линкове с името на страниците. В зависимост от това къде се намира потребителят, дава възможност за връщане стъпка назад в структурата на курса и в платформата.


Линк Игнорирай

Игнорирай е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Позволява преглед на съобщението в по-късен момент.


Линк Отиди в съобщения

Отиди в съобщения е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Чрез него може да прочете съобщението веднага.


Линк Предпочитания

Меню за дефиниране на предпочитанията на потребителя. Съдържа връзки за редакция на профила и смяна на паролата.


М

Меню Моите курсове

Меню Моите курсове се намира горе вляво на началната страница. Съдържа връзка към всички курсове, в които потребителят е записан.


Мудъл

Мудъл е онлайн система за управление на обучението, базирана на отворен код. Предлага разнообразни инструменти за управление на учебното съдържание и обучаемите, оценяване и обратна връзка, комуникация и различни възможности за колаборативно учене.


Н

Навигация в съобщенията

Навигация в съобщенията e падащо меню в Системата за съобщения в Moodle.

Тя полволява бърз достъп до:

- търсене на потребител или съобщение по име или ключови думи
- списък с контакти
- преглед на последни разговори
- списък с учениците във вашия курс


Настройки на курс

Настройките на курс са параметри (Пълно наименование на курса, Дата на започване на курса, Описание, Формат, Външен вид и т.н.), които могат да бъдат задавани от преподавателя при създаване на нов курс или редакция на съществуващ.

Може да направите промяна по всяко време в основната страница на курса от Блок Настройки и Промяна на настройките.


Начин на показване

Начин на показване е настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици.

В зависимост от типа на учебния ресурс, преподавателят може да избира между:

- Автоматично показване;
- Вградено показване;
- Отваряне;
- В изскачащ прозорец;
- Принудително изтегляне.


Начини за създаване на потребителски профили

Начини за създаване на потребителски профили са различни методи за идентификация на потребители в платформата. 

Потребителските профили могат да бъдат създавани ръчно, чрез саморегистрация по имейл, чрез връзка с външни бази данни и т.н.


Начини на оценяване

Преподавателите в курса в могат да избират различни начини на оценяване за отделните учебни дейности.

Най-често използваните са:
- оценяване в точки;
- чрез скали с оценки;
- оценяване с критерии и тежести.


О

Обучение от смесен тип

Обучението от смесен тип е съчетание от традиционното обучение в класната стая и различни онлайн компоненти.


Онлайн обучение

Онлайн обучението е метод на обучение, при който учебното съдържание е достъпно в интернет. За целта са необходими компютър или друго дигитално устройство, интернет връзка и платформа за управление на обучението, каквато е и Moodle.


Описание

Описание е незадължително поле и присъства в почти всички ресурси и дейности в Moodle. Обикновено се използва за добавяне на кратък текст за съдържанието или предназначението на ресурсите, както и за добавяне на инструкции за учениците в учебните дейности. Описанието може да бъде показано и в основната страница на курса.


Основна страница на курса

Основна страница на курса представлява изгледа на курса след зареждането му. 

В ляво са разположени блоковете, а непосредствено до тях в центъра, всички учебни ресурси и дейности, подредени в отделни секции. Организацията на основната страница на всеки курс наподобява началната страница на платформата. 


Отваряне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Чрез Отваряне съдържанието на ресурса ще се зареди на мястото на страницата на курса.


Отчет за дейностите

Отчет за дейностите пази историята от работата на потребителите в курса.

Преподавателят има възможност да проверява активността на своите ученици и да проследява:

- какво е разглеждано;
- кога е извършена дейността;
- от кой IP адрес;
- последно влизане;
- престой в платформата.

Учениците също могат да виждат информация за собствената си активност, ако преподавателят е избрал Показване на отчети за дейностите от Външен вид, в настройките на курса.


П

По една дискусия от участник

По една дискусия от участник е тип Форум в Moodle. Тя позволява на учениците да публикуват само една тема или въпрос, но могат да изказват мнения по темите на своите съученици.


Повтарящи се събития

Повтарящи се събития е настройка при добавяне на ново събитие в блок КалендарТя позволява задаване на регулярност, ако събитието го предполага и брой повторения, за да ги отрази на съответните дати в календара.


Показване на четенето на форума

Показване на четенето на форума е настройка при добавяне на Дейност Форум и позволява проследяването на непрочетени дискусии.

Според типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- По избор - учениците ще могат сами да зададат проследяването на непрочетени теми;
- Изключено - деактивиране на функцията;
- Наложено - учениците винаги ще получават автоматично известие за непрегледани от тях публикации.


Потребителски профил

Потребителският профил е комбинация от потребителско име, парола, лични данни, като име, фамилия, имейл и друга допълнителна информация.

Потребителят може да редактира и допълва профила си от Редактиране на профила.


Преглед на профила

Меню за преглед на данните за потребител.


Принудително абониране

Принудително абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея всички ученици в курса задължително ще получават информация на имейлите си.


Принудително изтегляне

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. Принудително изтегляне ще наложи изтегляне на файла при отварянето му.


Продължителност

Продължителност е настройка при добавяне на ново събитие в блок КалендарТя позволява задаване на дата и начален час на събитието.


Промяна на настройките

Линк за редакция на параметрите на курса, достъпен от блок Настройки.


Пълно наименование на курс

Пълното наименование на курс се показва на началната страница и в списъка с всички курсове.


Р

Редакционен режим

Редакционният режим позволява на преподавателя да моделира основната страница на своя курс. Когато е включен, той може да добавя и управлява учебните дейности и ресурси, секциите и блоковете.

Курсът се поставя в Редакционен режим от Бутон Включи редактирането в горния десен ъгъл на страницата.


Режим на преглед

Режим на преглед позволява на преподавателя да прегледа основната страница на своя курс и добавените ресурси и дейности по начина, по който ще са видими за учениците. 

Курсът се поставя в Режим на преглед от Бутон Изключи редактирането в горния десен ъгъл на страницата, когато курсът е в Режим на редакция.


Резюме на секция

Резюметата на секциите в курса са полета, които позволяват на преподавателя да озаглави темите/секциите от учебното съдържание, както и да добави кратък текст с цели, ключови думи или въведение.


Ресурс

Ресурсите са група инструменти, достъпни във всеки курс. Използват се за предоставяне на учебни материали и позволяват преглед, копиране, разпечатване, а в някои случаи и изтегляне. Могат да бъдат използвани в комбинация с учебните дейности при поставяне на задачи на учениците.

Ресурсите могат да бъдат:

- Файл;
- Страница;
- Хиперлинк;
- Етикет;
- Папка;
- Книга;
- Галерия.


Ресурс URL

Ресурс URL позволява добавяне на ресурси от интернет (напр. документи, изображения, упражнения, игри, демонстрации) в курса под формата на хиперлинкове.


Ресурс Етикет

Ресурс Етикет позволява добавянето на кратки текстове, изображения, видео и аудио материали, като ги визуализира в основната страница на курса.


Ресурс Книга

Ресурс Книга позволява добавянето на голям обем учебно съдържание от свързани по между си страници. Наподобява уебсайт, а можем да го разглеждаме и като учебник или ръководство с организирана навигация и възможност за разпечатване на хартия.


Ресурс Папка

Ресурс Папка позволява организирането на група от свързани по между си файлове в различен формат. Обикновено се използва за публикуване на тематично групирани учебни материали или за предоставяне на ресурси за самоподготовка. Предимството на папката е, че с нея организирате ресурсите компактно, намалявайки броя на елементите в страницата на курса.


Ресурс Страница

Ресурс Страница дава възможност за добавяне на учебни материали директно в курса, под формата на уебстраници. Съдържанието в страниците може да бъде форматирано и да включва текст, изображения, а също и вградени мултимедийни елементи. Предимствата при използването на страници са, че чрез тях се осигурява по-голяма достъпност за мобилни устройства, по-лесно се обновяват и не изискват сваляне на компютъра.


Ресурс Файл

Ресурс Файл  дава възможност за добавяне на учебни материали, създадени извън Moodle – например с Word, PowerPoint, Excel. При преглед на файл платформата позволява свалянето и запазването му на компютъра. Може да използвате файлове, за да предоставите на учениците презентации, примери от практиката, документи за подготовка на домашни работи и други ресурси, създадени със специфичен софтуер.


Роля Автор на курсове

Роля Автор на курсове е вид Роля в Moodle. Потребителите с тази роля имат възможност да добавят нови курсове в платформата и всички права на потребител с Роля Преподавател.

Ролята може да бъде зададена както за цялата платформа, така и само за избрана категория курсове.


Роля Администратор

Роля Администратор е вид Роля в Moodle, която дава на потребителя пълни права. Той може да задава настройките и дизайна на платформата, да създава потребители и да назначава роли, да добавя, редактира и изтрива категории и курсове и да работи с учебните ресурси и дейности.


Роля Асистиращ преподавател

Роля Асистиращ преподавател е вид Роля в Moodle. С тази роля потребителят може да комуникира с учениците и да ги оценява, но няма права да добавя, променя или изтрива съдържание в курса. Подходяща е за учители по заместване.


Роля в Moodle

Ролята в Moodle е сбор от права за достъп. Тя дефинира какво може да правят потребителите на различни места в платформата и може да бъде задавана за цялата платформа, за избрана категория курсове и за отделен курс.

Един потребител с Роля Преподавател в избран курс, може да бъде записан с Роля Ученик в друг курс.

Пример за роли са Администратор, Автор на курсове, Преподавател, Асистиращ преподавател, Ученик, Гост и т.н.


Роля Гост

Роля Гост е вид Роля в Moodle, която позволява на нерегистирани потребители достъп до част от информацията в платформата. Курсовете обикновено са забранени за гости, но настройките на курса позволяват свободен преглед на част от съдържанието или достъп срещу предоставена от преподавателя парола.


Роля Мениджър

Роля Мениджър e вид роля в Moodle. Потребителите с тази роля имат голяма част от правата на администратора на платформата. Обикновено Роля Мениджър получава директора на училището или училищният администратор.


Роля Преподавател

Роля Преподавател е вид Роля в Moodle, която позволява на потребителя да управлява изцяло учебния процес в рамките на своя курс. 

С тази роля потребителят има права:

- да добавя ученици;
- да формира групи;
- да създава учебни дейности и ресурси;
- да променя и изтрива съдържание;
- да оценява.


Роля Родител

Роля Родител е вид Роля в Moodle, която може да бъде добавена допълнително от администратора на платформата. Тя позволява създаване на връзка между профила на родител и профила само на неговото дете. Родитетелят има достъп до резултати от тестове и домашни работи на детето си, до отчет за активността му в курсовете, както и до публикациите му във форумите.


Роля Ученик

Роля Ученик е вид Роля в Moodle, която позволява на потребителя достъп до съдържанието в курса.

Ученикът може да работи с учебните материали, да решава тестове, задания, игри, да комуникира, да получава оценки и обратна връзка от преподавателя.


С

Седмичен формат

Седмичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Седмичният формат предполага организиране на учебното съдържание на седмичен принцип и ще генерира отделна секция за всяка седмица, като използва зададената начална дата на курса и броя седмици, избрани от настройка Брой на секциите.


Секции в курса

Блокчета в центъра на основната страница на курса, които позволяват добавяне на учебни ресурси и дейности.

Когато курсът е в Тематичен формат, секциите играят ролята на теми и дават възможност за добавяне на заглавия на темите и въведения, цели и очаквани резултати в полетата за резюмета.

В Седмичен формат на курса, секциите са блокчета за броя седмици, определен от преподавателя. Резюметата на секциите в този формат позволяват добавяне на заглавие, въведение или друг кратък текст със съдържанието, предназначено за конкретната седмица.


Система за управление на обучението

Системата за управление на обучението е софтуер, който позволява създаване, организиране и предоставяне на електронно учебно съдържание, както и управление на обучаемите, комуникация, оценяване и проследяване на техните постижения.


Скорм стандарт

Скорм стандартът (Scorm Standard) e сбор от правила за пакетиране на електронно учебно съдържание. Разработен е за пренос на онлайн учебни материали от едно място на друго - например от една платформа за управление на учебен процес в друга.

Пакетираното учебно съдържание се нарича Скорм пакет (SCОRМ пакет). Модулът SCОRМ пакет в Moodlе позволява лесно и бързо да добавите в курса си съдържание, пакетирано по този начин.


Софтуер с отворен код

Софтуерът с отворен код e софтуерно решение, което всеки може да използва, променя, надгражда и споделя. Той е леснo адаптируем и безплатен.


Социален кострукционизъм

Социалният кострукционизъм е образователна философия, според която обучаемите конструират знание в резултат на опит и взаимодействие с другите. Учителят е в ролята на модератор – насочва, съветва и подкрепя учениците в процеса на учене. 


Социален формат

Социален формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Чрез Социален формат ще организирате учебното пространство като форум – място, подходящо за дискусии и обмен на идеи.


Стандартен форум за общо ползване

Стандартен форум за общо ползване е тип Форум в Moodle. Той е най-често използвания и с най-малко специфики. В него може да пише всеки и няма ограничения за позволения брой теми или отговори на чужди публикации.


Стандартен форум с подобен на блог формат

Стандартен форум с подобен на блог формат е тип Форум в Moodle. Позволява всички участници да пишат в него без ограничения за броя теми или отговори на чужди публикации.

Подобен е на Стандартен форум за общо ползване, но се различава визуално по подредбата на дискусиите в него.


Съобщения

Съобщения е система за комуникация в Moodle, която позволява на преподавателя да общува с ученик или група ученици, за да отговаря на поставени от тях въпроси, както и да ги подпомага в процеса на учене.
Съобщенията могат да бъдат прочетени веднага, ако по същото време получателите са в платформата, но могат да бъдат видяни и по-късно.
За разлика от форума, съобщенията дават възможност за лична обратна връзка.


Т

Текстов редактор

Текстовият редактор (HTML-редактор) е инструмент, който предлага множество възможности за въвеждане и форматиране на текст, изображения, таблици и вграждане на аудио и видео съдържание. Достъпен е почти навсякъде в платформата - в резюметата на секциите, във всички ресурси и учебни дейности, включително и при създаване на тестови въпроси и в някои блокове. Изключително лесен e за ползване и наподобява работата с Word.


Тематичен формат

Тематичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Тематичният формат е подходящ за подготовка на учебното съдържание по теми. За всяка тема има отделна секция, която преподавателят може да озаглави, и да добави в нея учебни ресурси и дейности.


У

Управление на секция

Всяка секция позволява редакция, скриване, изтриване, преместване в рамките на курса.


Ф

Формат на курс

Формат на курс е настройка, която определя подредбата на основната страница на учебното пространство.

Възможни формати на курс са:

- Курс с единствена дейност;
- Социален формат;
- Тематичен формат;
- Седмичен формат.


Форум за новини

Форум за новини е тип Форум в Moodle и се добавя автоматично при създаване на нов курс. Той е изключително удобен за публикуване на важни съобщения, свързани с учебния процес.

Разликата с другите типове форуми е, че в него могат да пишат само преподавателите, а учениците получават новините и на електронната си поща.Страница:  1  2  3  (Следващ)
  Всички