Вграждане на видео ресурси

Вграждането на видео ресурси е начин за добавяне на видео материали без да се прикачват файлове в платформата. Ресурсите се съхраняват извън Moodle, на друго място в интернет, и се визуализират в курса, като се създава връзка с източника. 

» РЕЧНИК