Представяне по теми

 • Главна

 • 1. Възможности на Moodle

 • 2. Достъп до платформата, обучително пространство, навигация

 • 3. Как да редактирам профила си

 • 4. Създаване на курс в платформата - формати и основни настройки

 • 5. Добавяне на участници с различни роли в курса

 • 6. Организация на обучителното пространство, управление на секции и блокове

 • 7. Създаване на структура на курса с помощта на ресурс Етикет и Резюме на секция

 • 8. Работа с HTML-редактора

 • 9. Добавяне на видео съдържание от Youtube

 • 10. Предоставяне на учебно съдържание чрез ресурси Страница и Книга

 • 11. Създаване и организиране на учебно съдържание чрез ресурси Файл и Папка

 • 12. Добавяне на допълнителни учебни материали от интернет с помощта на ресурс URL

 • 13. Предоставяне на важна информация в курса с помощта на Календар

 • 14. Комуникация чрез Съобщения

 • 15. Комуникация чрез Форум

 • Финален тест и Сертификат

  За да получите Сертификат, който удостоверява преминатото от вас обучение, е необходимо:

  • да получите повече от 60% на финалния тест. Разполагате с 3 опита.
  • да попълните анкетата. Линкът ще стане активен в момента, в който преминете през финалния тест.

  След това ще стане активен и линка, от който да изтеглите своя Сертификат.

  Успех!