Представяне по теми

 • Главна  Къде протича обучението? Освен в пространството на настоящия курс, всеки курсист има осигурен достъп и до тренировъчно пространство, където да създаде собствен курс и да упражнява наученото.

  Препоръчителното време за работа: 4 учебни часа за всяка тема, като ви съветваме да упражните наученото в тренировъчния курс.

  Как да проверим какво сме научили? Всяка тема завършва с кратък тест за самопроверка. Използвайте тази възможност, за да упражните наученото. Тези тестове са важни само за вашата подготовка, а постиженията няма да се отразят на крайния резултат.

  Как завършва обучението? Необходимо условие за успешно завършване на курса е решаването на финален тест. Той включва 40 въпроса и позволява да направите до 3 опита. При изпълнение на теста с над 60% на едно от решенията, ще получите сертификат. В противен случай, достъпът ви до теста временно ще бъде прекратен. В рамките на седмица ще може да преглеждате само учебното съдържание, а след това и да решите финалния тест отново.

 • 1. Как да създам речник и да позволя на учениците да добавят съдържание в него

 • 2. Създаване на образователни игри: Бесеница, Кръстословица, Стани богат

 • 3. Организация и управление на банката с тестови въпроси

 • 4. Добавяне на въпроси в тестовата банка на курса - Въпрос с множествен избор и Вярно/Невярно

 • 5. Добавяне на въпроси в тестовата банка на курса - Въпрос за съпоставяне, Издърпване и поставяне и Липсващи думи

 • 6. Импорт и експорт на тестови въпроси в курса

 • 7. Проверка на знания чрез учебна дейност Тест

 • 8. Създаване на тестове за самоподготовка и упражнение на придобити знания

 • 9. Преглед на резултатите от тест, ръчно оценяване, статистка на теста и тестовите въпроси

 • 10. Тест в реално време: Създаване и провеждане на тест в класната стая

 • 11. Добавяне на задачи за самостоятелна работа с помощта на учебна дейност Задание

 • 12. Задание: Анонимно оценяване, работа в групи, оценяване посредством скали или критерии с различна тежест

 • 13. Създаване на урок от свързани страници, подредени в определена последователност и допълнени с тестови въпроси (Част 1)

 • 14. Създаване на урок от свързани страници, подредени в определена последователност и допълнени с тестови въпроси (Част 2)

 • 15. Уики: Добавяне на учебна дейност за съвместна работа в курса

 • 16. Добавяне на учебно съдържание пакетирано чрез SCORM-стандарт

 • 17. Преподаване и учене в реално време с помощта на виртуална класна стая

 • 18. Как да получа обратна връзка от учениците с помощта на учебна дейност Избор

 • 19. Как да получа обратна връзка от учениците с помощта на учебна дейност Анкета

 • Получаване на сертификат

  За да получите Сертификат, който удостоверява преминатото от вас обучение, е необходимо:

  • да получите повече от 60% на финалния тест. Разполагате с 3 опита.

  След това ще стане активен и линка, от който да изтеглите своя Сертификат.

  Успех!