РЕЧНИК


Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички

A

Aiken формат

Aiken формат е формат за импорт на въпроси в тестовата банка на курса. С него може да подготвите текстов файл с Въпроси с множествен избор.


B

Blackboard формат

Blackboard формат е формат за импорт на въпроси в тестовата банка на курса. Той позволява прехвърляне на въпроси създадени в системата Blackboard.


E

Examview формат

Examview  формат е формат за импорт на въпроси в тестовата банка на курса. Позволява пренос на въпроси създадени с помощта на софтуер за генериране на онлайн тестове Examview. 


G

Gift формат

Gift формат е формат за импорт и експорт на въпроси от тестовата банка на курса. С него може да подготвите текстов файл с въпроси Вярно/Невярно, Множествен избор, Въпрос за съпоставяне, Липсващи думи, Въпроси с картък отговор, Числови въпроси и Есе.


M

Moodle XML формат

Moodle XML формат е формат за импорт и експорт на въпроси от тестовата банка на курса. Той е най-подходящият за прехвърляне на въпроси от един курс в друг.


А

Автоматично свързване

Автоматично свързване на дефинициите от речника е функция в Дейност Речник, която подчертава всяко понятие в курса с възможност за преглед на неговата дефиниция в изскачащ прозорец.


Адаптивен режим

Адаптивен режим е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да отговарят на въпросите многократно в рамките на едно решение. Веднага след като посочат отговор, могат да проверят дали е верен и ако има добавени подсказки и допълнителна информация, да научат повече по темата.

Преподавателят задава каква обратна информация ще получават учениците докато решават и колко точки ще се отнемат за всеки грешен отговор. Режимът е подходящ за тестове за упражнение и самоподготовка.


Адаптивен режим (без наказания)

Адаптивен режим (без наказания) е режим на теста, достъпен от настойка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Той позволява на учениците да изпробват различните отговори на всеки въпрос и веднага след като посочат отговор, да получат обратна връзка. Разликата с Адаптивен режим е, че за грешките няма да им се отнемат точки.


Анонимно оценяване

Анонимно оценяване е настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да оценява предадените домашни, без да знае кой ученик е написал съответната работа. Вместо името на ученика, преподавателят вижда пореден номер.


Анонимно решаване

Анонимно решаване е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая. Ако е зададена, преподавателят няма да вижда в релно време имената на учениците, които решават теста.Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Следващ)
  Всички