Адаптивен режим (без наказания)

Адаптивен режим (без наказания) е режим на теста, достъпен от настойка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Той позволява на учениците да изпробват различните отговори на всеки въпрос и веднага след като посочат отговор, да получат обратна връзка. Разликата с Адаптивен режим е, че за грешките няма да им се отнемат точки.

» РЕЧНИК