Автоматично свързване

Автоматично свързване на дефинициите от речника е функция в Дейност Речник, която подчертава всяко понятие в курса с възможност за преглед на неговата дефиниция в изскачащ прозорец.

» РЕЧНИК