Адаптивен режим

Адаптивен режим е режим на теста, достъпен от настройка Поведение на въпросите при добавяне на Дейност Тест. Позволява на учениците да отговарят на въпросите многократно в рамките на едно решение. Веднага след като посочат отговор, могат да проверят дали е верен и ако има добавени подсказки и допълнителна информация, да научат повече по темата.

Преподавателят задава каква обратна информация ще получават учениците докато решават и колко точки ще се отнемат за всеки грешен отговор. Режимът е подходящ за тестове за упражнение и самоподготовка.

» РЕЧНИК