Анонимно оценяване

Анонимно оценяване е настройка при добавяне на Дейност Задание, която позволява на преподавателя да оценява предадените домашни, без да знае кой ученик е написал съответната работа. Вместо името на ученика, преподавателят вижда пореден номер.

» РЕЧНИК