Анонимно решаване

Анонимно решаване е настройка при добавяне на Дейност Тест в класната стая. Ако е зададена, преподавателят няма да вижда в релно време имената на учениците, които решават теста.

» РЕЧНИК