Пълно наименование на курс

Пълното наименование на курс се показва на началната страница и в списъка с всички курсове.

» РЕЧНИК