Вид на абонирането

Вид на абонирането е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея преподавателят решава дали и как учениците да получават копия от дискусиите на електронна поща. 

В зависимост от типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- Принудително абониране
- Автоматично абониране
- Забранено абониране

» РЕЧНИК