Секции в курса

Блокчета в центъра на основната страница на курса, които позволяват добавяне на учебни ресурси и дейности.

Когато курсът е в Тематичен формат, секциите играят ролята на теми и дават възможност за добавяне на заглавия на темите и въведения, цели и очаквани резултати в полетата за резюмета.

В Седмичен формат на курса, секциите са блокчета за броя седмици, определен от преподавателя. Резюметата на секциите в този формат позволяват добавяне на заглавие, въведение или друг кратък текст със съдържанието, предназначено за конкретната седмица.

» РЕЧНИК