Показване на четенето на форума

Показване на четенето на форума е настройка при добавяне на Дейност Форум и позволява проследяването на непрочетени дискусии.

Според типа и целите на форума, преподавателят може да избира между:

- По избор - учениците ще могат сами да зададат проследяването на непрочетени теми;
- Изключено - деактивиране на функцията;
- Наложено - учениците винаги ще получават автоматично известие за непрегледани от тях публикации.

» РЕЧНИК