Блок Настройки

Блок Настройки e един от основните блокове в Moodle. Съдържа всички необходими инструменти за администриране на учебното пространство. 

Блок Настройки се променя в зависимост от това дали се намирате в Основната страница на курса или сте в конкретен учебен ресурс или дейност.

Ако сте във вашия курс, от блок Настройки ще можете:

- да промените настройките на курса;
- да добавите потребители;
- да създадете групи;
- да прегледате оценките на учениците;
- да прегледате Банката с въпроси;
- да проверите активността на учениците.

» РЕЧНИК