Описание

Описание е незадължително поле и присъства в почти всички ресурси и дейности в Moodle. Обикновено се използва за добавяне на кратък текст за съдържанието или предназначението на ресурсите, както и за добавяне на инструкции за учениците в учебните дейности. Описанието може да бъде показано и в основната страница на курса.

» РЕЧНИК