Бутон Превключване на цял екран или обратно

Бутон Превключване на цял екран или обратно е част от HTML-редактора. Той позволява на преподавателя да работи с редактора и учебното съдържание на цял екран, за да вижда по-лесно промените, които прави.

» РЕЧНИК