Навигация в съобщенията

Навигация в съобщенията e падащо меню в Системата за съобщения в Moodle.

Тя полволява бърз достъп до:

- търсене на потребител или съобщение по име или ключови думи
- списък с контакти
- преглед на последни разговори
- списък с учениците във вашия курс

» РЕЧНИК