Курс в Moodle

Курсът в Moodle е пространство в платформата, където преподавателят може да добавя учебни материали и дейности по своя предмет и да работи със своите ученици.

» РЕЧНИК