Онлайн обучение

Онлайн обучението е метод на обучение, при който учебното съдържание е достъпно в интернет. За целта са необходими компютър или друго дигитално устройство, интернет връзка и платформа за управление на обучението, каквато е и Moodle.

» РЕЧНИК