Тематичен формат

Тематичен формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Тематичният формат е подходящ за подготовка на учебното съдържание по теми. За всяка тема има отделна секция, която преподавателят може да озаглави, и да добави в нея учебни ресурси и дейности.

» РЕЧНИК