Блок Календар

Блок Календар е блок в Moodle, който автоматично отразява крайни срокове за изпълнение на учебни дейности като тест, задание и други събития, допълнително публикувани в него от преподавателя. 

Използва се за предоставяне на важна информация, свързана с учебния процес. Събитията в календара могат да бъдат видими както за всички потребители, така и само за учениците в курса, отделна група или потребител.

» РЕЧНИК