Отчет за дейностите

Отчет за дейностите пази историята от работата на потребителите в курса.

Преподавателят има възможност да проверява активността на своите ученици и да проследява:

- какво е разглеждано;
- кога е извършена дейността;
- от кой IP адрес;
- последно влизане;
- престой в платформата.

Учениците също могат да виждат информация за собствената си активност, ако преподавателят е избрал Показване на отчети за дейностите от Външен вид, в настройките на курса.

» РЕЧНИК