Бутон Поставяне от Word

Бутон Поставяне от Word е част от HTML-редактора. Той позволява добавяне на текст от файл, създаден с Word, като запазва форматирането – шрифт, цвят, подчертаване и т.н.

» РЕЧНИК