Автоматично абониране

Автоматично абониране е настройка при добавяне на Дейност Форум. Чрез нея първоначално всички участници в курса ще получават известия от форума, но с възможност да се откажат по-късно, ако решат.

» РЕЧНИК