Бутон Изтегли папката

Бутон Изтегли папката е част от Ресурс Папка и позволява изтегляне на файловете от папката наведнъж, в zip-формат.

» РЕЧНИК