Автоматично показване

Настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици. 

Автоматично показване позволява Moodle да избере как да отвори ресурса според типа на страницата или файла.

» РЕЧНИК