Начини за създаване на потребителски профили

Начини за създаване на потребителски профили са различни методи за идентификация на потребители в платформата. 

Потребителските профили могат да бъдат създавани ръчно, чрез саморегистрация по имейл, чрез връзка с външни бази данни и т.н.

» РЕЧНИК