Формат на курс

Формат на курс е настройка, която определя подредбата на основната страница на учебното пространство.

Възможни формати на курс са:

- Курс с единствена дейност;
- Социален формат;
- Тематичен формат;
- Седмичен формат.

» РЕЧНИК