Въпрос и отговори

Въпрос и отговори е тип Форум в Moodle. Налага учениците първо да отговорят на поставен от преподавателя въпрос преди да могат да видят отговорите на останалите.

» РЕЧНИК