Категория Курсове

Категория Курсове е категория, която обединява отделните обучителни пространства (курсове). Категориите се показват на началната страница, в центъра.

Много често отделните курсове се подреждат в категории тематично или според характеристиката на обучаемите.

» РЕЧНИК