Линк Игнорирай

Игнорирай е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Позволява преглед на съобщението в по-късен момент.

» РЕЧНИК