Дневник с оценки

Дневникът с оценки позволява на учениците да виждат всичките си оценки в курса на едно място, подобно на ученически бележник.

Преподавателят може да контролира и редактира какво да бъде видимо за учениците от Блок Настройки

Оценките от учебните дейности, например задание или тест, се вписват автоматично в дневника.

» РЕЧНИК