Стандартен форум с подобен на блог формат

Стандартен форум с подобен на блог формат е тип Форум в Moodle. Позволява всички участници да пишат в него без ограничения за броя теми или отговори на чужди публикации.

Подобен е на Стандартен форум за общо ползване, но се различава визуално по подредбата на дискусиите в него.

» РЕЧНИК