Социален кострукционизъм

Социалният кострукционизъм е образователна философия, според която обучаемите конструират знание в резултат на опит и взаимодействие с другите. Учителят е в ролята на модератор – насочва, съветва и подкрепя учениците в процеса на учене. 

» РЕЧНИК