Социален формат

Социален формат е настройка, достъпна при създаване на нов курс или редакция на съществуващ. Тя задава начина, по който ще изглежда курса.

Чрез Социален формат ще организирате учебното пространство като форум – място, подходящо за дискусии и обмен на идеи.

» РЕЧНИК