Блокове в курса

Блоковете в курса са разположени в лявата или дясната част на страницата на курса, в зависимост от подредбата на преподавателя и избрания дизайн на Moodle. Съдържат информация, която подпомага ученето и може да бъде полезна и мотивираща за учениците.

Блоковете могат да бъдат различни, в зависимост от нуждите и спецификата на обучаемите. 

Едни от най-често използваните блокове са: Навигация, Настройки, Календар, Последни новини, Предстоящи събития.

За редактиране или добавяне на нов блок е необходимо да поставите курса в Редакционен режим.

» РЕЧНИК