Скорм стандарт

Скорм стандартът (Scorm Standard) e сбор от правила за пакетиране на електронно учебно съдържание. Разработен е за пренос на онлайн учебни материали от едно място на друго - например от една платформа за управление на учебен процес в друга.

Пакетираното учебно съдържание се нарича Скорм пакет (SCОRМ пакет). Модулът SCОRМ пакет в Moodlе позволява лесно и бързо да добавите в курса си съдържание, пакетирано по този начин.

» РЕЧНИК