Бутон Запазване и връщане в курса

Бутон Запазване и връщане в курса се намира в дъното на страницата при добавяне или редактиране на ресурс или дейност. Той съхранява направените промени и отвежда в основната страница на курса.

» РЕЧНИК