Потребителски профил

Потребителският профил е комбинация от потребителско име, парола, лични данни, като име, фамилия, имейл и друга допълнителна информация.

Потребителят може да редактира и допълва профила си от Редактиране на профила.

» РЕЧНИК