Блок Навигация

Блок Навигация е един от основните блокове в Moodle, достъпен навсякъде в платформата.

В рамките на един курс блокът осигурява:

- преминаване от една тема в друга;
- достъп до списъка с всички участници;
- бързи връзки към всички ресурси и дейности във всяка тема.

На началната страница блок Навигация осигурява лесното преминаване от един курс в друг.

» РЕЧНИК