Начин на показване

Начин на показване е настройка, с която преподавателят избира начинa, по който да визуализира учебни ресурси за своите ученици.

В зависимост от типа на учебния ресурс, преподавателят може да избира между:

- Автоматично показване;
- Вградено показване;
- Отваряне;
- В изскачащ прозорец;
- Принудително изтегляне.

» РЕЧНИК