Бутон Изключи редактирането

Бутон Изключи редактирането се появява, когато курсът е поставен в Режим на редакция. Намира се в горния десен ъгъл на страницата.

След натискане редакционния режим се сменя на Режим Преглед.

Когато курсът е в режим Преглед, на мястото на бутон Изключи редактирането се появява Бутон Включи редактирането.

» РЕЧНИК