Бутон Вмъкване/редактиране на таблица

Бутон Вмъкване/редактиране на таблица е част от HTML-редактора. Той позволява създаване на таблица, като отваря прозорец за въвеждане на брой колони, редове, очертание и размери на таблицата.

» РЕЧНИК