Лента за навигация

Лента за навигация се намира над блок Навигация. Състои се от линкове с името на страниците. В зависимост от това къде се намира потребителят, дава възможност за връщане стъпка назад в структурата на курса и в платформата.

» РЕЧНИК