Управление на секция

Всяка секция позволява редакция, скриване, изтриване, преместване в рамките на курса.

» РЕЧНИК