Линк Отиди в съобщения

Отиди в съобщения е линк, достъпен от изскачащ прозорец в долния десен ъгъл на страницата, когато потребителят (учител или ученик) влезе в платформата и има ново съобщение. Чрез него може да прочете съобщението веднага.

» РЕЧНИК