Колаборативно учене

Колаборативното учене е подход, при който обучаемите работят заедно за постигането на обща цел, обменят мнения, изясняват значението на понятия или разрешават съвместно проблемни ситуации.

» РЕЧНИК