Дистанционно обучение

Дистанционното обучение е ораганизация на учебния процес, при която обучаемите са отдалечени от преподавателя в пространството или времето и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства.

» РЕЧНИК