Съобщения

Съобщения е система за комуникация в Moodle, която позволява на преподавателя да общува с ученик или група ученици, за да отговаря на поставени от тях въпроси, както и да ги подпомага в процеса на учене.
Съобщенията могат да бъдат прочетени веднага, ако по същото време получателите са в платформата, но могат да бъдат видяни и по-късно.
За разлика от форума, съобщенията дават възможност за лична обратна връзка.

» РЕЧНИК